وکیل پایه یک دادگستری 09127045177

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران خیابان جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز پلاک 313
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

معاونت در جرم


معاونت در جرم :

معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از راه تهدید یا تطمیع یا تحریک دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند یا با دسیسه و فریب یا سو استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارایه طریق یا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب و رفتار مجرمانه دخالت داشته باشد  

 برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون با مباشر شر ط است  مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند و معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن کند بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست 

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری   

09127045177عباسیان  

www.vekalateonlineبرچسب‌ها: 


قرار تامین و نظارت قضایی

قرارهای تامین :

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی  وجلوگیری از فرار و جبران ضرر و زیان بزه دیده بازپرس پس از تفهیم اتهام در صورت وچود دلیل کافی یکی از قرارهای زیر را صادر میکند:

1.التزام به حضور با قول شرف

2. التزام به حضور با تعین وجه التزام

3.التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

4.التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعین وجه التزام

5.التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهیانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعین وچه التزام

6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

7.التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت  تعین شده با موافقت متهم با تعین وجه التزام ازطریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

8. اخذ کفیل با تعین وجه الکفاله

9.اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول

10. بازداشت موقت   

قرار تامین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند در چنین شرایطی صدور قرار تامین برای تضمین دسترسی به متهم یک تکلیف و عدم صدور آن تخلف است 

برای اتهامهای متعدد متهم قرار تامین واحد صادر میشود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای هر کدام قرار تامین مناسب و مستقل صادر میشود

 

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 

  09127045177 عباسیان

www.vekalateonline.com 

قرارهای قابل اعتراض


قرارهای قابل اعتراض :

قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

1. قرارمنع و موقوفی تعفیب و اناطه به تقاضای شاکی

2. قرار بازداشت موقت.ابقا و تشدید تامین به درخواست متهم

3.قرار تامین خواسته به درخواست متهم  

مهلت اعتراض به قرارها برای اشخاص ایران 10روز و برای اشخاص ساکن خارج کشور یک 

ماه از تاریخ ابلاغ است صدور این قرارها هم توسط دادستان و دادیار در مواردی که 

تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند قابل اعتراض است چون اهمیت این قرارها قابل اعتراض

 بودن آنها را ایجاب میکند نه مقام صادر کننده آن 


مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یامتهم نسبت به 

قرارهای قابل اعتراض با دادگاه صاح به رسیدگی آن اتهام است ودر صورت فقدان دادگاه 

کیفری یک یا انقلاب یا در صورت اختلاف درصلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن دادگاه

 کیفری دو صالح به رسیدگی است تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی به عبارت 

دیگر تایید نظردادستان یا بازپرس برمجرمیت متهم در مقام رفع عقیده بین دو مقام 

قضایی رسیدگی ماهیتی نیست و  از موارد رد دادرس نیست منظور از اختلاف در نوع جرم 

اختلاف بازپرس و دادستان در عنوان مجرمانهای است که بر عمل متهم منطبق میگردد و 

منظور از اختلاف نظر بازپرس ودادستان در مصادیق قانونی آن این است که آن دو ضمن 

اتفاق نظر برعنوان مجرمانه کلی قابل انطباق با عمل متهم در مورد جزییات تطبیق اختلاف داشته باشند  

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری

 09127045177 عباسیان 

www.vekalateonline.com


بر


موجبات ارثموجبات ارث :


  موجب ارث نسب و سبب است و زوجیت نیز از اسباب ارث است 

در مورد حکومت و ولایت عمومی دولت در صورت نبودن وارث اختلاف است به نظر میرسد

 ترکه بدون وارث به عنوان مال بدون صاحب در اختیار و ملکیت بیت المال باشد ولی این به 

معنی وراثت حاکم نیست به همین جهت کسی که وارث ندارد میتواند به تمام ترکه وصیت کند

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند

1.پدر و مادر واولاد و اولاد او لاد  

2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3.اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

در بند 2 واژه اجداد اعم از جد و جده بی واسطه یا اجداد و جدات بالاتراست  ومقصود از 

اولاد آنها اولاد برادر و خواهر است 

اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند


 


قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب 

 09127045177 عباسیان

  www.vekalateonline.comضمان درک یا ضمان معاوضی


ضمان درک:

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحقق للغیر در آید بایع ضامن استاگر چه تصریح به ضمان نشده باشدمقصود از ضمان در ضمان درک ضمان معاوضی یا تکلیف به برگرداندن ثمناست و معنی درک ارتباط ملکیت به شخصی غیر از فروشنده استضمان درک در موردی که شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع دارد اجرانمیشود و بیع باطل نیست اما خریدار جاهل حق فسخ داردضمان درک ویژه عین معین است و در موردی که فروشنده مال کلیمصداقی از مال غیر را به خریدار تسلیم کند وفای به عهد نکرده و باید الزامشود  شرط بر خلاف ضمان درک مخالف مقتضای بیع نیست و صحیح است  اگرثابت شود فروشنده با آگاهی به وضع خود ملک دیگری را فروخته شرطسقوط یا تخفیف ضمان درک در برابر تقلب اثر ندارد و ثمن باید رد شود


 


قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب  عباسیانwww.vekalateonlin.com09127045


اعاده دادرسی در امور کیفری

وقف و انواع وقفوقف :

وقف یعنی یک نفر مالش را حبس کند و منافع مالش را تسبیل کند منظور از حبس عین مال این است کهمالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و … نیستمنظور از تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صرف کند


 


  وقف دونوع است وقف خاص و وقف عام در وقف خاص موقوف علیهم افراد مشخصی هستند   وقف عامآن است که یا موقوف علیهم بیشمارند یاوقف بر مصالح عامه است یعنی کارهای که نفع عمومی دارد


 


  وقف یک عقد است یعنی دو اراده میخواهد چه در وقف عام چه وقف خاص ولی در وقف خاص خودموقوف علیهم قبول میکنند ولی در وقف عام حاکم قبول میکند ومنظور از حاکم نهاد عمومی است که وقفبه نفعش شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد دادستان عمومی است


 


وقف علاوه بر ایجاب و قبول به قبض هم نیاز دارد و در وقف خاص قبض با خود موقوف علیهم است و دروقف عام قبض با متولی و اگر متولی نباشد با حاکم است


 


قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری با حق الوکاله مناسب 


 09127045177 عباسیان 


www.vekalateonline.com


برچس


تحریر ترکه و تعین مقدار ترکه

ثبت اجباری اسنادو ثبت اختیاری اسناد

مطالبه خسارت